RCD

استفاده از این کلید نیز مانند سیستم ارت در منازل اجباری است.

در هر واحد مسکونی یک عدد از این کلید بایستی نصب شود.

در کلید محافظ جان یا حفاظت جان که به کلید جریان نشتی یا جریان باقیمانده هم معروف است،

هر دو سیم فاز و نول وارد میشود و در نوع سه فاز هر سه فاز به همراه سیم نول به آن وارد میشود و

خروجی آن به هر کلید مینیاتوری وارد میشود.

این کلید دارای یک حلقه ی مغناطیسی است که هر دو سیم فاز و نول از آن میگذرند.

میدانیم که در مصرف کننده های تک فاز جریان رفت از سیم فاز وارد مصرف کننده میشود و جریان از سیم نول خارج میشود

نکته  : در ولتاژ برق شهر که سینوسی است در هر نیم سیکل جهت جریان سیم فاز از مثبت به منفی تغییر میکند ولی در حالت موثر سیم برقدار سیم فاز است و سیم نول به تنهایی کاری نمیکند. اگرچه در شرایط نامتعادلی سیم نول نیز دارای ولتاژ میشود ولی در حالت کلی سیم نول دارای ولتاژی معادل صفر ولت است وصرفا مسیری برای برگشت جریان و عبور جریان از مصرف کننده است

لذا در مصرف کننده های تکفاز بایستی سطح مقطع سیم فاز با نول یکسان باشد چون همان مقدار جریانی که

از سیم فاز عبور میکند از سیم نول برمیگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *