اجرای چاه ارت، به هر طریق که باشد (میله‌ای یا صفحه‌ای یا غیره) دو هدف زیر را دنبال میکند:

1⦁ اولین و مهمترین هدف اجرای سیستم و چاه ارت جلوگیری از برق گرفتگی است
2⦁ دومین مزیت مهم داشتن ارت، جلوگیری از سوختن وسایل خانه در اثر اشکالات شبکه برق است.

برق گرفتگی به طور عمده در اثر عدم رعایت مسائل فنی رخ میدهد.
بیشترین برق گرفتگی لمس یا تماس با تجهیز برقداری است که دچار اتصال بدنه شده است.

تجهیزی که دچار اتصال بدنه شده است (یعنی در داخل دستگاه مثلا کولر آبی سیم برقدار یا فاز در اثر مرور زمان عایقش

پوسیده یا شکسته شده و لخت شده و بخشی از آن به بدنه ی فلزی برخورد کرده است. ) به طور کامل و با همان روال قبلی

کار خود را انجام میدهد و این متاسفانه باعث میشود که شخصی که نادانسته بدنه ی دستگاه را لمس میکند دچار برق

گرفتگی شود.

بسته به شرایط رخ داده حین لمس تجهیزی که دچار اتصال بدنه شده است، آسیب بدنی فرد متفاوت خواهد بود.

حتی اگر در شرایطی قرار بگیرد که جریان الکتریکی مسیری برای عبور نداشته باشد، ممکن هیچ اتفاقی برای شخص نیفتد.

با اجرای سیستم ارتینگ و چاه ارت مناسب در خانه یا مرکز صنعتی،

قبل وقوع حادثه به محض برخورد سیم فاز با بدنه فیوز مربوطه مدار را قطع مینماید

و هیچ گاه برق گرفتگی در اثر اتصال بدنه اتفاق نمی افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *