دانش مورد نیاز

در ابتدای امر باید از کارشناسانی بهره گرفت که در این زمینه تجربه و تخصص لازم را داشته باشند تا با کمترین هزینه بهترین سیستم ارت را اجرا نمایند.

همچنین نظر مهندس ناظر برق در اجرای ارتینگ شرط اساسی است. باید نظر مهندس ناظر برق مد نظر قرار گرفته شود. بسته به نظر ناظر برق بر حسب تجربه بایستی ارت اجرا شود.

حفر چاه (چاله)

متراژ حفر چاه در مناطق مختلف به صورت تجربی برای کسب مقاومت مطلوب که زیر 2 اهم میباشد، متغیر می‌باشد. به صورت تجربی میتوان از متخصصین این امر برای میزان حفر چاه یا چاله مورد نیاز بهره گرفت. باید در نظر داشت که حفر از خاک بکر زمین شروع میشود و خاک دستی جز متراژ حفر به حساب نمی آید.

بهترین زمان اجرای ارت

در زمین هایی که برای بستن فنداسیون نیاز به گودبرداری است اجرای چاه ارت بسیار ساده تر میشود و هزینه حفاری بسیار کاهش می یابد. لذا بهترین زمان برای کاهش هزینه ارت همان زمان بعد از گودبرداری فنداسیون است که کار شناژ بندی اسکلت فنداسیون ساختمان صورت گرفته است ولی هنوز بتن ریزی نشده است. (پیش از بتن ریزی میتوان همبندی به اسکلت به سادگی میتوان از میلگردهای نصب شده در شناژ بهره جست که در بخش های آتی به طور کامل شرح داده خواهد شد.)

بهترین مکان حفر چاه (چاله)

نزدیک ترین استخر خاک یا چاله خاکی به تابلو کنتور برق، بهترین مکان برای اجرا است چون کمترین سیم مسی مصرف میشود.

صفحه ، سبد یا میله راد ؟

اجرای چاه به روش میله‌ای یا به روش صفحه‌ای میتواند صورت پذیرد و هر دو روش میتواند مناسب باشد اما باید در نظر داشت که هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود است.

روش میله‌ای یا راد عموما دارای هزینه ی کمتری نسبت به صفحه‌ای است و در حدود نصف می‌باشد. چون صفحه مسی هزینه ای بالا دارد و هزینه ی حفر چاه نیز اضافه میشود که این دو در روش راد وجود ندارد.

روش راد آمپر کمتری را میتواند عبور دهد که برای رفع این نقص بایستی تعداد میله رادها را اضافه نمود.

روش سبدی نیز هزینه ای کمتر از صفحه ای دارد ولی از روش راد بیشتر است. برقراری ارتباط تماسی سیمهای سبد با زمین بیشتر از صفحه ی مسی است و لذا عموما مقاومت کمتری را نتیجه میدهد و جواب بهتری در تست مقاومت زمین ظاهر میشود.

میله راد در عمق زمین بیشتر فرو میرود و ارتباط با عمق زمین بیشتر میشود و همچنین نیاز به حفاری کمتری دارد. در بخش های بعدی هر کدام از روش‌های اجرای ارت به طور کامل شرح داده خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *